Silesia

Fascynujący Górny Śląsk || Fascinating Upper Silesia

Gdy kilkanaście lat temu przyjechałam po raz pierwszy na Śląsk, zafascynował mnie. Miasto za miastem, tak specyficzne i mroczne. Byłam wtedy zaledwie dzieckiem, później wróciłam tutaj jako młoda ucząca się kobieta. Z dyplomem w ręku przeprowadzałam się jeszcze kilkukrotnie, jednak ostatecznie wróciłam na Śląsk, z którym wiążę swoją przyszłość.
Silesia fascinated me since more than twenty years ago a came here for a first time. I was a child that day. After few years a came back as a young woman for my studies. After graduation I was moving a lot and since some time again I came back here. Right now I have here the most important things: my love and my live.

Pierwsze wrażenie Śląska || First impression of Silesia

Tamtego jesiennego dnia budynki zdawały się niemal zczepione ze sobą, zasunte we mgle, która towarzyszyła. Na odrapanych przystankach jedynie sporadycznie nie brakowało rozkładów jazdy. Zazwyczaj po prostu nie było całych tablic, na których można by je powiesić. Jednak korzystający z nich ludzie dokladnie wiedzieli, kiedy przyjedzie autobus. Spomiędzy chmur sporadycznie przezierało słońce, skrząc się na wieżach kościołów, na rynnach i parapetach kamienic i bloków mieszkalnych.

Park Kościuszki, Katowice. Foto: k. haldasJakże wszystko zmieniło się od tamtego pierwszego spotkania. Dzisiaj Górny Śląsk fascynuje mnie przede wszystkim ze względu na przemiany, jakie w nim zachodzą. Czaruje niebanalną architekturą, wspaniałymi ludźmi, smaczną kuchnią oraz ślōnskŏ gŏdka. Przeobrażenie także dotknęło mnie samej. W przeciwieństwie do dawnej siebie tworzę przekazy wizualne, maluję i rysuję.

Blog Drobny Szczegół || Fine Detail blog

DROBNY SZCZEGÓŁ to wynikowa dłuższych medytacji. Już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, jak oddać to, co myślę i czuję do tego regionu. Jednocześnie chciałabym spopularyzować nieco malowaną miniaturę, jako ciekawą formę artystycznego wyrazu. Wpisy dotyczące Śląska znajdować się będą w sekcji SILESIA.
FINE DETAIL (DROBNY SZCZEGÓŁ) is a result set of longer meditation. Since some time I was thinking, what is the proper way to present my feelings to the Silesia. Another thing is, that I would like to present a painted miniature as interesting form of artistic expression. Post about Upper Silesia will appear in SILESIA section.

Pocztówki ze Śląska || Postcards from Silesia

W efekcie sięgnęłam do szkiców, które poniewierają się po moim biurku, obejrzałam je i zaczęłam szkicować na nowo. Podjęłam próbę połączenia mojej miłość do malarstwa miniaturowego z prostotą wrażeniowych kompozycji kolorystycznych. Miniaturą jako dziedziną zajmuję się już od przeszło 2 lat, jednak traktowałam ją zawsze jako odrębną formę przekazu. Proste kompozycje kolorystyczne, zestawienia plam i kształtów, to metoda ilustracji, którą zaczęłam testować jeszcze w szkole podstawowej.

Zainicjowałam w ten sposób uproszczone ilustracje nawiązujące do Śląska, opatrzone elementami miniatury. Ten mały detal nawiązuje w swojej wymowie do powietrza i wiatru, też nieodłącznie (w mojej subiektywnej ocenie) przynależą do Silesii.

I have analysed sketches on my desk, and I started to sketch since the beginning. I tried to combine my love for miniature painting, which is my biggest passion since more than 2 years, with susceptive bright compositions. Inspiration is always unique mix of architecture and landscape of the region.

As the result I started to create simplified handmade watercolor illustrations refered to Silesia. Each signed with different miniature painting showing some air creature, which in my opinion is also very unique for Silesia.

Dzisiaj o Śląsku || Silesia today

Śląsk posiada piękną przyrodę, infrastrukturę techniczną i architekturę, które mieszają się za sobą w niesamowity sposób. Historyczne zabudowania przemysłowe, towarzyszące im wille, kamienice mieszkalne i domki robotnicze to zaledwie początek. Przeplatają się one z licznymi kościołami, blokami z wielkiej płyty budowanymi w czasie PRL-u.

Perełki współczesnej architektury stoją w opozycji do niemal prostackich wtrąceń wizualnych tworzonych przez odrapane garaże czy małe warsztaty. Pomiędzy tym zanurzone są liczne skwerki, place, zieleńce, aleje i parki. Na ruchliwych ulicach oprócz samochodów znajdziemy autobusy i tramwaje. Tak w przybliżeniu wygląda tutaj krajobraz przeciętnego miasta. Na Górnym Śląsku jest 71 miast.

Silesia has beautiful nature, technical infrastructure and architecture, which make together incredible mix. Historical industrial structures, villas, tenement houses and workers’ house it’s just a beginning. You will find here also many churches and block of flats from the communist time.

Real pearls of modern architecture are in opposition to almost coarse garages and small workshops. Between them there are numerous squares, play grounds, parks, greenery spaces and avenues. On the lively streets besides cars you can see buses and trams. It’s very simplified description of the common Silesia city. There is 71 cities on the Upper Silesia.

Śląska wieś i czas wolny || Silesia countryside and free time

Jednak Śląsk to nie tylko miasta. To także wsie, które obecnie coraz szybciej się unowocześniają i zabudowują nowymi domami. U lokalnych małych rolników można kupić mleko, domowe sery, pachnące jajka od radosnych kur, które widziały słońce. Także mięso i wyroby mięsne z własnej zagrody, ryby ze stawu czy świerze warzywa i owoce z ogrodu.

However on Silesia there not only a cities. Here are also numerous villages, currently modernized, where each day appears more new houses. From local farmers you can buy fresh milk, home made cheese, eggs from happy living free chickens. Also meet and own delicatessen, fishes from small ponds or fresh vegetables and fruits right from the garden.

Po Śląsku rozproszone są liczne zamki i ruiny, jak choćby jeden z bardziej interesujących w Polsce Zamek Ogrodzieniec czy Pałac w Pszczynie. Natomiast na południu mamy góry wraz ze szlakami turystycznymi, kurortami i bogatą ofertą rekreacyjno-sportową. Dzięki Adamowi Małyszowi, którz by nie słyszał dzisiaj o Wiśle?!

On Silesia you will find castles and ruins, foe example very interesting Ogrodzieniec Castle or Palace in Pless. Southern located mountains with many nature trails and health resorts are great opportunity for recreation and wandering, and for winter sports. Probably everyone knows the Wisla because of our ski-jumping master Adam Malysz.

Dziękuję za przczytanie tego przydługiego wpisu, uczynionego tytułem wstępu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliżył Ci to niezwykłe miesjce i wytłumaczył, gdzie znajduję inspirację.
Zapraszam do czytania, komentowania i kontaktu ze mną.
Kasia Haldas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *